केही सम्बन्धित विवरणहरू

वन क्षेत्रको विवरण

सि.न भौगोलिक क्षेत्र नेपालमा रहेको वनको क्षेत्रफल पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र प्रतिशत
१) तराई ४११५८० ४७२०९ ११.४७
२) चुरे १३७३७४३ १७५१३३ १२.७५
३) मध्य पहाड २२५३८०७ ४४०२०४ १९.५३
४) उच्च पहाड र उच्च हिमाल १९२२९०९ ३५७५१९ १८.५९
जम्मा ५९,६२,०३८ १०,२०,०६५ १७.१५

 

जिल्लागत विवरण

सि.नं जिल्ला क्षेत्रफल (हे.) वन क्षेत्र (हे.) जनसंख्या
1 मनाङ 224600 17394 6538
2 लमजुङ 169200 86930 167724
3 गोरखा 361000 109300 271061
4 तनहूँ 154600 82200 323288
5 स्याङजा 116400 46516 289148
6 कास्की 201700 85442 492098
7 पर्वत 49400 26454 146590
8 बाग्लुङ 178400 89773 268613
9 म्याग्दी 229700 80233 113641
10 मुस्ताङ 357300 11767 13452
11 पाल्पा 137300 77974 261180
12 गुल्मी 114900 45215 280160
13 अर्घाखाची 119300 73142 197632
14 नवलपरासी 216200 103593 643508
15 रुपन्देही 136000 25105 880196
16 कपिलवस्तु 173800 59025 571936
जम्मा 29,39,800 10,20,065 49,26,765

 पश्चिमाञ्चलमा चुरे, भू–परिधि, रामसार क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र संरक्षित वन 

 

भू– परिधि

सि.नं. भू–परिधिको नाम जिल्ला
१) तराई भू– परिधि अर्घाखाँची, कपिलबस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, नवलपरासीका (५५५२ वर्ग कि.मी.)
२) चितवन अन्नपूर्ण भूपरिधि १४ जिल्ला (कपिलवस्तु र रुपन्देही वाहेक)

रामसार क्षेत्र

सि.नं सिमसारको नाम जिल्ला क्षेत्रफल (हे.) घोषणा वर्ष
१) जगदिशपुर जलाशय कपिलवस्तु २२५ २००३
२) पोखरा उपत्यकाका ताल समूह (९ वटा ताल) कास्की २६,११० २०१६

 

संरक्षित क्षेत्र

सि.नं  नाम जिल्ला क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.) घोषणा वर्ष
१) ढोरपाटन शिकार आरक्ष बाग्लुङ, म्याग्दी ५३० २०४४
२) अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी ७६२९ २०४९
३) मनास्लु संरक्षण क्षेत्र गोरखा १६६३ २०५५

 

संरक्षित वन कार्यक्रम

सि.नं नाम जिल्ला क्षेत्रफल (हे.) घोषणा वर्ष
१) पञ्चासे संरक्षित वन कार्यक्रम कास्की, पर्वत, स्याङ्जा ५७७५ २०६७
२) मदाने संरक्षित वन कार्यक्रम गुल्मी १३७६३ २०६७

 

उद्यान तर्फ

सि.नं नाम जिल्ला क्षेत्रफल (हे.) घोषणा वर्ष
१) विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान कास्की १६४.६७ २०७०
२) सुन्दरचौर वनस्पति सूचना केन्द्र स्याङ्जा
३) लेकफाँट जडिबुटी सूचना केन्द्र पर्वत